Runa – Jam Sesion

28.10.2021 r. ts Sławek Pezda, p Jan Kusek, db Mike Parker's, dr Artur Małecki

View Gallery

Joachim Mencel trio

04.11.2021 r. p Joachim Mencel, db Alan Wykpisz, dr Grzegorz Pałka

View Gallery

Mike Parker’s Project

26.09.2021 r. ts Sławek Pezda, p Mateusz Pałka, db Mike Parker's, dr Grzegorz Pałka

View Gallery